top of page

Zprávy praporčíka Kirilla Gorelova o stavu na stanici Marshala Pokrishkina

 

11. 9. 2035, 19:34, úterý

Major Gerasimov je mrtvý.

Byl zavražděn Angelikou Streltsovou, která následně na baru napadla Andreje Vasilyeva.

Podporučík Viktor Sobolev si všiml, že je od krve a reagoval na její agresi ve snaze ochránit civilní obyvatelstvo stanice jejím okamžitým zastřelením.

V místnosti, kde došlo k brutální vraždě majora byl přítomen i praporčík Kirill Gorelov, ten však ztratil vědomí po ráně rukojetí do spánku.

Poslední vzpomínka je, jak Angelika vchází do místnosti na zavolání majora, poněkud v podroušeném stavu způsobeným konzumací vodky, nicméně i přes to praporčíka s nebývalou rychlostí omráčila.

Nyní je již situace pod kontrolou podporučíka Viktora Soboleva. Jsou požadovány nové rozkazy!!!

 

11. 9. 2035, 21:11, úterý

Stanicí se začala šířit nějaká nákaza.

Většina zde přítomných silně zvrací a má značné střevní potíže. 

Dokud se situace neuklidní, zavádíme karanténu na doporučení nadporučíka Mariny Volkové, zdejší doktorky.

 

12. 9. 2035, 07:25, středa

Nadporučík Marina Volková si není jista, zda má situaci pod kontrolou. Žádá o akutní lékařskou podporu!!!

 

15. 9. 2035, 19:24, pátek

Situace je již pod kontrolou.

Lékařský personál zvládl vyřešit současný stav bez ztrát na životech a vypadá to i že bez trvalých následků.

Proběhla dezinfekce stanice a je nařízeno neprodlené ukončení karantény.

 

Dodatek: V osobních věcech Angeliky byl nalezen její deník. 

 

 

Zpráva stanici Marshala Pokrishkina z centrálního velení OSKOMu

 

15. 9. 2035, 19:26, pátek

Na stanici posíláme dvojici vyšetřovatelů ze Zvláštního útvaru. Očekáváme vaši plnou spolupráci.

Jejich rozkazy mají nejvyšší priority a každý se nimi bude muset řídit. Veškeré současné obyvatelstvo, včetně současných ozbrojených sil na stanici, je přímo podřízeno vyšetřovatelům!

Jejich hlášení je očekáváno každou druhou hodinu od jejich příchodu!

Nalezený deník Angeliky

bottom of page